Fijn dat je overweegt lid te worden

Atletiek is een prachtige sport die openstaat voor jongens en meisjes van 6 tot 99 jaar. Je kan op elke leeftijd instappen en atletiek beoefenen op gelijk welk niveau,. Bovendien bestaat onze sport uit verschillende disciplines van spurten tot afstandslopen, van verspringen tot speerwerpen, van hordeloop tot polsstokspringen. Weinig sporten met zoveel keuze!

Wedstrijddeelname is mogelijk vanaf het lopende kalenderjaar dat men 7 jaar wordt.

In het bedrag dat je betaalt voor het lidmaatschap is het volgende inbegrepen:

  • Geregistreerd VAL-lidmaatschap (Vlaamse Atletiekliga)
  • Trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers
  • Gratis toegang tot alle eigen organisaties van de club
  • Een ongevallenverzekering tijdens trainingen en wedstrijden
  • Je kan gebruik maken van de trainingsaccomodatie tijdens de vastgelegde uren.
  • Je werkt op een gezonde manier aan je conditie.
  • Je maakt een hele hoop nieuwe vrienden.

Voordat je definitief lid wordt van TUAC vzw mag je een drietal keren proberen om te kijken of het iets voor je is. Als je je hiervoor aanmeldt, ben je verzekerd tegen ongevallen. Na drie keer proberen is het de bedoeling dat je kiest of de atletieksport iets voor je is. Zo ja, dan kun je definitief als lid aansluiten.

Hiervoor dient u een aansluitingsfiche in te vullen. Deze kan je hier downloaden. Een ingevuld inschrijvingsfiche mag je bezorgen aan jullie trainers of doorsturen naar ons secretariaat (secretariaat@tuac.be).

Overzicht lidgelden

Seizoen 2022-2023 (vanaf 1 oktober 2022)

CategorieLeefdtijdsgroepLidgeld
Kangeroesgeboren in 2016-2017€ 105,00
Benjaminsgeboren in 2014-2015€ 105,00
Pupillengeboren in 2012-2013€ 130,00
Miniemengeboren in 2010-2011€ 130,00
Cadettengeboren in 2008-2009€ 130,00
Scholierengeboren in 2006-2007€ 130,00
Juniorengeboren in 2004-2005€ 130,00
Seniorengeboren in 1988-2003€ 130,00
Mastersgeboren vóór 1988€ 130,00
RecreantAlle leeftijden€ 65,00
Steunend-lidAlle leeftijden€ 65,00

Rekeningnummer TUAC vzw: BE36 7755 9576 0681
Met vermelding: naam, voornaam en geboortedatum

Onder bepaalde omstandigheden kan men ook korting krijgen via de UITpas, meer informatie vind je op de website van stad Turnhout.